Работя с търсещи и намиращи хора, устремени напред и нагоре. Хора готови да разровят старото, да пренапишат миналото и да създадат своето светло бъдеще. Хора отворени за промени в дълбочина и приемащи новото.  Хора готови да познаят себе си и искащи да стъпят в силата си. Хора съзнаващи, че самопознанието и личната трансформация е инвестиция в себе си и щастливия живот! Инвестиция, която се възвръща многократно! 

Сферите, в които работя заедно с вас

  • работа с подсъзнанието - пренаписване на негативни убеждения, изчистване на травматични подсъзнателни записи, трансформация на мисловни модели
  • Силата на Рода - родова система и семейни повтарящи се сценарии, родови практики
  • личностно и духовно развитие, пътя на Духа и кармични задачи
  • откриване и приемане на своята уникалност, любов към себе си
  • поток на изобилието и принципи на благополучието
  • разкриване на женствеността, женски енергийно-телесни практики; йони йога

Видове услуги

  • Лична сесия - дистанционно онлайн или на живо в София
  • Индивидуален мастър клас
  • Нумерологични анализи в писмен вид - лична година, житейски анализ на база три имена и дата на раждане, избор на име за бебе, бизнес анализ и др.
  • Ритрийти, онлайн трансформации и клуб

Допълнителни условия

Преди да започнем съвместната ни работа абсолютно задължително провеждам с вас предварителен разговор по телефона с цел уточняване на параметрите на личната сесия. Препоръчително за нумерологичните консултации е да знаете часа на раждането си. 

В някои случаи може да има нужда от серия сесии. 

Запазвам си правото да откажа лична сесия.

Ако имате отклик да работите с мен индивидуално или в малка бутикова група жени, моля, свържете си с мен чрез имейл: t_kasabova@abv.bg

Ще ви отговоря до 3 работни дни по имейл.