Реални успехи

Реалните успехи на дама пожелала да бъде анонимна

Преди работата с Таня нямах връзката с Рода, бях я изгубила и отхвърлила Рода като цяло. Също така не познавах себе си, какво е да си позволиш да чувстваш, имах доста страхове и натрупан стрес.

 

Обвинявах другите за много неща, трупах гняв и негативни емоции, изпитвах страх и често не намирах смисъл да продължа напред. Бях сърдита и на Създателя.

 

Срещата с Таня се случи в момент, в който бях готова да работя с Рода си и своето развитие в нова посока. В живота материалната част някак все не беше важна, а всъщност е, защото тялото е материята, през която може да се прояви духа.

 

Работейки с Таня по време на ритрийти, практики, трилогии, лични сесии, плетене на Родорад, се освободих от доста стари програми и модели на поведение.

 

Видях от къде идват проблеми в дадена сфера и защо се случват определени ситуации. Открих колко пъти съм замръзвала, в ступор и как съм спирала живота.

 

Преодолях и преодолявам страхове, отстоявам себе си вече и не задържам като преди разрушителни чувства.

 

Имам за задача да надградя в характера си качества като увереност, отговорността към мен, решителност, доверие към мъжете и хората като цяло, доверие в живота. Както и да вярвам, че има смисъл да съм тук и живота е за живеене през сърцето, а не през ума.

 

анонимен подпис