Статии

Най-силната молитва

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

По-силна молитва от тази думичка няма. Думата “моля” сякаш понякога изразява някаква липса или недоверие в процесите на Живота и недоверие в Бога/Вселената. Молейки се за нещо, създаваме израз, че нямаме и искаме. Но казвайки благодаря, дори за онова, което нямаме или още не се е случило, ние създаваме позитивна енергия, която изразява вяра, доверие и която отваря потока на изобилието, любовта, късмета. Просто е, онова, което излъчим идва при нас. Ако излъчваме думи и мисли, съдържащи негативност под различни форми, това и ще привлечем. Докато думите, изпълнени с позитивност, любов, радост, благодарност, вибрират с по-висока вибрация и ще доведат хора, ситуации, предмети със съответната вибрация. Подобното привлича подобно!

Когато се молим за нещо или се тръшкаме, защото нямам, ние показваме голямо недоверие в Онази Сила, която се грижи за всичко. Тази Сила/Бог/Вселена знае по-добре от нас нуждите ни, знае кога е точното време за случване на нещата, знае как да ги случи. И то даже преди изобщо ние да сме се сетили. Обаче е трудно да се отпуснеш и да се довериш, нали? Все си мислиш, че трябва да направиш това или онова. Дори може би да умилостивиш Силата или да я “подкупиш” с обещания. Няма нужда от нищо такова. Тя е Любов и има нужда от любов, доверие, търпение и благодарност. Нищо повече.

Когато се молим, понякога казваме на Сила/Бог/Вселена какво да прави, даваме някакъв предварителен сценарии. И това е излишно, защото си създаваме очаквания. А често сценария на Сила/Бог/Вселена е различен и многооооо по-добър и хармоничен за всички от нашия. Просто благодарете, че винаги става най-доброто за вас!

Благодаря за въздуха, благодаря за слънцето, благодаря за живота. Благодаря за ума, сърцето, душата и тялото си! Благодаря за безкрайните възможности пред мен, в мен и около мен! Благодаря за правото на избор как да се чувствам, как да мисли, какво да правя! Благодаря за интуицията си! Благодаря за хората около мен! Благодаря за общуването, което е хармонично! 

Благодаря за уменията и знанията си! Благодаря за всичко, което имам! Благодаря и за онова, което нямам и това е за добро! Благодаря за преживяванията си! Благодаря за спомените и мечтите! Благодаря за любовта! Благодаря за изобилието! Благодаря за разнообразието в Света!

Благодаря, че съм творец на собствената си реалност! Благодаря, благодаря, благодаря….

Благодаря, че винаги става най-доброто за мен!

С любов,

Таня

Човек трябва да се научи да има разположение да се моли. Центърът на Божията Любов у човека е на горната част на главата. Трябва да мислите също за всички добродетели, че те растат у вас и вие проявявате вече Божията Любов, та да става едно преливане между вас и Бога, и между човека и човека. Защото, ако се молим с часове на Бога без Любов, тогава няма да имаме никакъв резултат, без сливане между нас и Бога, няма растене и нищо не можеш да получиш. 

Петър Дънов