Статии

Едно добро начало – Дух и Материя в Едно

Много често хората, с които работим заедно в лични сесии, поставят тема за материални неща като боравене с пари, живот в комфорт и проспериране като цяло. Тази тема е много важна и тя не изключва духовното развитие. Напротив чудесно го допълва, като така става цялостно. Когато сме добре в материален план много по-лесно се развиваме духовно, естествено, ако това ние цел, защото енергията и мислите ни не отиват за задоволяване на нужди от първа необходимост.

Проблемът на много духовно търсещите хора е, е те отричат материята обидено и в крайна сметка се натъкват на още повече неприятности.

Дух и материя заедно в едно Цяло. Но как да стане? Как да ги съчетаем?

Предстои да научите в този материал.

За да живеем в изобилие е нужно да следим къде е вниманието ни. Това е една много важна задача.
Там където фокусираме вниманието си – там отива нашата енергия. Където е енергия – в това е творчество ни. Такъв е закона.

Искате ли да проверим на тема изобилие какво творим?

Просто отговорете в коментар на тези въпроси:

🖇През повечето време за какво мислите – за имане или нямане? Какво забелязвате повече – липса или наличност?

Наблюдавайте няколко дни и ще се уверите сами как съзнанието ни сътворя реалността, която виждаме. И как виждаме онова, което мислим.

🖇А какво би станало, ако сменим фокуса? Ако променим отношението си?

За да имаме богатство в живота ни е нужно да умеем да правим промени, което се оказва трудна задача.

🖇Вие кога сте забелязали, че правите промени? Какво чувстваме, което ви показва, че е назряло за промяна? В какво усещате, че е нужна?

🖇Какво е отношението ни към нас самите? Как се държим с тялото си?

🖇Какво е състоянието на ресурсите ни? На дома? Средата? Контактите?

Честните отговори пред себе си са голяма ценност. Те ни дават реална представа къде се намираме. Така си даваме признание къде сме в момента в Живота си и как се чувстваме там. Когато сме си признали пред себе си в каква позиция сме, можем да преминем нататък, излизайки от състоянието.

Важно е:
1. Да сме наясно какво искаме – много неща не ни се случват, защото не сме наясно с истинските си желания. Много хора наистина не знаят какво искат. Или искат какво е модерно, каквото някой очаква и т.н.
2. Да минем ограниченията си – да си изясним какво мислим, чувстваме, правим и дори говорим по темата. Възможно е да имаме някакви вярвания, сценарии, страхове и др., които се явяват пречка за промяна. Тук търсим в детските си спомени, в Рода и т.н. Много подходящи са личните сесии и работата в малка група, за откриване и изчистване на сценариите, динамиките и убежденията.
3. Създаваме нови ресурси и визия за нещата – ресурсите са вътрешни и външни. Те са всичко, с което разполагаме и което можем да използваме за развитието си.
4. План на действие – правим структура на целите. Големите ги раздробяваме на малки. Ако е необходимо дори си водим записки
5. Действие разбира се!!! Без реално да направим някакво ново действие няма промяна. Промяната е резултат от ново поведение.

В материята е нужно действие. Но не какво да е, а целесъобразно, разумно и в конкретния контекст на намеренията ни.Много хора нямат резултати, не защото не им е дадено да имат, а защото не се движат по посока на реализацията на целите си,

Обидите пречат на богатството 
Когато сме обидени на Бога, на Живота и на родителите си, че не са ни дали богатство, пари, възможности и не са отговорили на материалните ни нужди – ние блокираме потока на изобилието.

Обидите и претенциите са негативна енергия, която държим в себе си и която с натрупването води до изменения. Колкото повече се обиждаме и изискваме (дори със задна дата), толкова повече създаваме блокажи в себе си, пречещи на свободата на потока енергия да тече в нас и през нас.

Държейки фокуса в несправедливото отношение на Бога, на Живота и на родителите ни вместо да увеличаваме ресурсите си, ние ги ограничаваме. Където е фокуса – там е енергията. В случая нашия фокус действа ограничаващо на съзидателността ни.

Изживявайки негативни емоции, мислейки с ограничаващи убеждения и служейки си с критични слова се обеднява, а не се за/обогатява. Самата съзидателна енергия обогатява.

Изключително важно е, ако искаме да живеем в изобилие да изчистим всички претенции към Бога, Живота и на родителите, както и натрупаните обиди.

За целта можем да си зададем няколко въпроса като „какво добро научих от Бога, Живота и родителите ми по отношение на парите?“, „на какво ме научиха Бога, Живота и родителите ми за изобилието?“, „какво ме учиха Бога, Живота и родителите ми за богатите и бедните хора?“.

Бъдете честни със себе си при отговорите, това е важно за вас самите.

След като видим уроците е много по-лесно да се освободим от претенции и обиди.

 

Потокът на изобилие е постоянен в нашия живот тогава, когато сме му дали възможност да тече към нас, през нас и от нас. Затова с нарича поток.

Изобилието е и вътрешно състояние. Като всяко друго усещане, то се създава и възпитава. Живее се в него, то е част от нас. Ти ставаш самото изобилие.🤍Изобилието е изконно право на всеки човек, но уви не всеки му се наслаждава. Защо?

Причините за това са много – обида на Бога и Живота, претенции към родителите, откъснатост от Рода, вина пред по-бедните, срам, самообвинения, чувство за малоценност, дори и трудно говорене на тема пари.

Реално всички наши негативни емоции, мисли и думи, когато са наситени с енергия (интензивност на преживяването) се явяват препятствия (блокажи) за изживяването на състояние щастие, в което разпознаваме чувството за изобилие, благоденствие, процъфтяване и любов.

За да станем канал на този поток, който оБОГатява не само нас, но цялото е нужно да разчистим блокажите.

Една от причините за бедността е харченето.

Да, за глупости, за ненужни неща. Мислейки, че когато обърнеш парите си в предмети това ще създаде усещане за богатство.

Но реално дали е така?

Всеки е човек има нужди и те са различни като обем и вид. Но като тези нужди биват задоволени, остатъка от ресурсите може да се използва разумно и съвсем не разумно. Зависи от вътрешното състояние на човек, от убежденията му, от Рода и кармата му.

И разбира се от свързаността му с Бог и със истинската си природа (автентичното себе си).

Ако имаме връзка със себе си ще видим нуждите си, ще знаем как да ги задоволим, ще знаем как да разпределяме ресурсите си умно.

Но забързани в ежедневието и често живеейки на автопилот – действаме прибързано, а в случая харчим без да имаме нужда или радост от придобиването. Самата радост от придобитото е вдигане на вибрацията ни. ✨

Много хора харчат, за да имат.

Но това е вид илюзия. Материята в повече от това, което можем да понесем е голяма отговорност, тежест и дори ограничение. Дори самия стремеж от това да имаме повече отколкото е позволено в енергиен план носи отрицателна енергия вътре в нас, а на вън липса.

От Горе няма да ти дадат повече, ако то ще ти навреди. Но и хората сами си видим с ламтежите си и липсата на търпение.
Купувайки неща, които не са нужни освен, че пръскаме пари, които после могат да потрябват, се получава и задръстване на енергията.

Когато енергията е задръснета вместо да имаме усещане за изобилие се появява чувството на недостиг, за ограничаване.
Изобилието е вътрешно божествено чувство, което е проявено в материалния свят. Нашите божествени чувство творят реалността.

Нашите човешки действия я рушат (или я градят ако са в баланс с душата ни).
Могат ли обаче да се съчетаят градивно нашите божествени страни с нашите земни черти/навици/разбирания?

Когато стане дума за изобилие какво долавяте в себе си?

Страх? Паника? Желание? Безпокойство? Ограниченост? Или на обратно – радост, спокойствие, лекота, доверие? Какви са вашите емоции?

Вътрешните усещания са много точна обратна връзка за онова, в което сме се научили да вярваме още от съвсем малки деца и което носим по линия Род и минали животи.

На теория или на логично ниво всичко ни е ясно, но защо тогава се чувстваме съвсем не добре?

Защото извън логиката на съзнанието има нелогична, подсъзнателна част от нас, с която комуникираме чрез емоции и чувства.

Ето защото логическото преживяване и създаване на изобилие не се случва лесно. Можем да знаем много, да разбираме принципи и теории, но на чувствено ниво, ако усещаме недоимък, страх, недоверие или други подобни състояния – сме в енергийно противоречие. При дисонанс между мисли и чувства не може да има хармонично творение.

Тогава какво да направим? Важно е да се разбере защо се чувстваме така. От къде идват тези спонтанни реакции? Каква е причината да се чувстваме по този или онзи начин, въпреки знанията?

Какво сме преживяли? Какво се е случило с Рода ни? Какво сме видяли като деца? Какво носим от миналото като опит? Какво е противоречието в нас (например несъответствия между цели и ресурси)?

Когато си отговорим на въпросите тогава идва яснота, дава се светлина в сенчестата част от нас. Тогава имаме свободен избор да изменим себе си и програмите, чрез които действаме или да остане където сме.

Полезно да наблюдаване примери за изобилие.

Това не само вдъхновява, но може и да ни научи на нещо.

Мозъкът ни е особено възприемащ и ако е насочен към нещо с ясен фокус се обучава на това, което наблюдава.

Ние ставаме това, към което гледаме и мисли. Уви тази супер сила почти винаги в използва ме деструктивно.

И така, да наблюдава ме хората в изобилие, но без критика.

Как мислят? Какво поведение имат? Как говорят? Каква е средната им? С какво се различават?

 

От 18 и 19 ноември, пет месеца, имате възможност за проработка в трансформационни уикенди на тема изобилие, пари и богатство в петия поток на програма “Богатство по женски” на живо в София. Програмата дава не само практически насоки, но и основната духовно-материална информация за боравене с материални ресурси, както и трансформационни проработки. Информация за събитията следете в графика, във фейсбук и инстаграм

 

Тази програма е за дами, които искат:✔повече от достатъчно в материален план
✔да изпълняват своята по-висока цел на живота без да са ограничени от „дребни житейски проблеми“
✔своя собствена финансова свобода и независимост
✔устойчиво и непоклатимо развитие в духовната и материалната сфера
✔приложение на духовните си познания в материалния свят
✔процъфтяване и просперитет по женски Благодарение на тази програма вие ще:
✔придобиете нови фундаментални знания
✔познавате основни закони свързани с изобилието и парите
✔сте свободни от ограничаващи убеждения и родови сценарии отношение на материалната сфера
✔създадете нов начин на мислене независим от стереотипите на обществото
✔формирате своето изобилие такова, каквото е подходящо за вас
✔обедините духовния и материалния си живот в Едно
✔разбирате и прилагате познанието съобразно женската си природа

🌟Можете да участвате както във всички 5 семинара от програмата или да изберете само онези от тях, които ви резонират и привличат.

Участието в програмата е дългосрочна инвестиция в себе си и в своите ресурси. Инвестиция за цял живот, която се възвръща многократно.

✨Семинар 1 на ноември 💫Пари от Бога – запознаване с основни принципи на материята и владеенето
✨Семинар 2 декември 💫 Над ограниченията – убеждения, сценарии и карма
✨Семинар 3 януари 💫Усет за пари –физическата част на парите и нашето тяло.
✨Семинар 4 февруари 💫Заеми, дългове, дарения, десятък, безплатното и други „приложения“ на парите
✨Семинар 5 март 💫Изобилие, богатство и потока на парите  Подробностите за всяка тема ще можете да видите поетапно в отделни събития.

 

🌟При записване за участие в цялата програма от 5 събития “Богатство по женски” :

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

five × one =